مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی  مهمترین بخش مدیریت است به خصوص برای افراد کارآفرین افرادی که ایده ای برای راه اندازی دارند. به همین علت هم این رشته یکی از پرطرفدارترین رشته های درسی  در قرن بیست و یکم می باشد. در ادامه معرفی اجمالی از این رشته ارائه می شود با تعریفی از کارآفرینی، اهمیت مدیریت کارآفرینی و فرآیند کارفرینانه

اهمیت مدیریت کارآفرینی

سه عاملی که در ادامه تعریف می شوند، چرایی اهمیت مدیریت کارآفرینی را مشخص می سازند

 1. خلاقیت فرآیند تجربه، تغییر، انتقال و تغییر اساسی فعالیت های کارآفرینانه می باشد.
 2. استارت آپ های جدید می توانند در شکل دهی مجدد شرکت های جدید مشارکت کنند از طریق انجام کارهای لازم با عملیات خلاقانه که منجر به رشد و به همان اندازه سود دهی در سراسر شرکت می شوند.
 3. ایجاد شغل یکی دیگر از جنبه های مشخص شده در تعیین اهمیت کارآفرینی است استارت آپ های جدید قطعاَ به کارکنان جدید نیاز دارند که قطعاُ خروجی بدست آمده از فعالیت این استارت آپ ها برای متقاضیان کار بسیار سود آورتر می باشد.

فرآیند کارآفرینانه

فرآیند کارآفرینانه شامل عامل های اصلی زیر می باشد

 1. تحقیق محتوی: که در برگیرنده قوانین و مقررات اجتماعی و واقعیت های اقتصاد جدید که با کار کارآفرینانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط می باشد.
 2. شناسایی فرصت ها و تجزیه تحلیل مزایا ومنافع آن
 3. شروع سرمایه گذاری: که شامل تحقیق و بررسی امکان سنجی ، برنامه ریزی، سازماندهی و معرفی سرمایه گذاری می باشد.
 4. مدیریت سرمایه گذاری: این بر می گردد به مدیریت فرآیندها، رشد و افراد می باشد.

خدمات راشنو

مشاوران راشنو با توجه به جایگاه و وضعیت کسب و کار  شما خدمات زیر در حوزه مدیریت کارآفرینی را ارائه می کنند:

 • خلق کسب و کار، تئوری و عمل
 • برنامه ریزی کسب و کار
 • کارآفرینی دیجیتالی
 • خلاقیت و کارآفرینی اجتماعی
 • مدیریت خلاقیت و نوآوری
 • چالش های منابع انسانی برای کارآفرینان
 • دوران تولد و رشد پروژه های جدید