مالی ، مالیاتی و حسابداری

توانمندتر ساختن شما برای تصمیم گیری های مالی مناسب

خدمات مالی و حسابداری عبارتست از خدمات کامل مالیاتی، و برنامه ریزی مالی به خصوص در حوزه امور مالیاتی، مدیریت مالی. ما بر این باوریم که برنامه ریزی مالی یک فرآیند است نه کالا. فرآیندی است که ساماندهی ارتباطات، کشف هدف هایتان و توسعه ی برنامه ای برای تحقق آنها را در بر میگیرد. ما با صاحبان کسب و کار و افراد مختلف برای ایجاد راهبردهای منحصر به فرد همکاری می کنیم برای کمک به شما در تحقق رویاهای مالی تان.

برنامه ریزی مالیاتی

قوانین مالیاتی بسیار پیچیده هستنند به نحوی پر کردن فرم های مالیاتی کار دردسر سازند. ما هر نوع مدرک و فرمی را که شما لازم است ارائه کنید را برای شما تکمیل می کنیم. امروزه با وجود نرم افزار های پیشرفته هم هنوز هیچ جایگزین مناسبی برای مشاوره حرفه ای در امور مالیاتی ارائه  نشده است.

خدمات مشاوره کسب و کار

شما کارهای مهم تر زیادی هست که باید انجام دهید تا دفاتر مالی تان را نگهدارید. ما از دفاتر مالی شما مراقبت می کنیم. پس شما می تواند به کسب و کارتان پرداخته و در فکر ایجاد سود و ثروت بیشتری باشید.

برنامه ریزی مالی   

برنامه ریزی برای هزینه های تحصیلی، داشتن اندوخته ای برای بازنشستگی، مدیریت قسط هایتان یا برنامه ریزی برای املاک و دارایی هایتان. برای یک چشم انداز بلند مدت، ما راهبردهای متمرکزی برای کمک به شما در تحقق اهداف مالی تان طرح ریزی می کنیم.

خدمات حقوق و دستمزد

خدمات پشتیبانی ما طیف وسیعی از پرداخت ها شامل چکها، سپرده مستقیم، فرم های مالیاتی ، حقوق و دستمزد را سرویس دهی می کند.

دسترسی به متخصصین مالی، حسابداری و مالیاتی تفاوت بین سازمان های موفق و شرکت ها در خطر می باشد. گروه مشاوران راشنو همراه با مدیران و صاحبان کسب و کار نیازهای خاص سازمان شما را مشخص ساخته و خدمات و راهکارهای حرفه ای مالی در بالاترین سطح ممکن را ارائه می نمایند.