مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

در گذشته نه چندان دور ( گاهی اوقات سرعت تغییرها به حدی است که وقتی در مورد موضوعی مربوط به سه یا چهار سال پیش صبحت می کنی گویا از قرنها قبل صحبت می شود) شرکت ها و موسسات در محیط های کاری با ثباتی فعالیت می کردند و تغییرهای محیطی بسیار کند و در سطح کلان صورت می گرفت به نحوی که سازمان های کوچک و متوسط کمتر تحت تاثیر این تغییرها قرار می گرفتند و لذا خیلی به برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر تحلیل های محیطی احتیاجی نبود وبه اصطلاح اصلا در وضعیت استراتژیکی قرار نمی گرفتند.

اما امروزه سرعت تحول های به حدی است که کوچکترین سازمانها و کسب و کارهای حتی فردی هم از تغییرهای ناگهانی فضای های کسب و کار در امان نیستند و به شدت متاثر می شوند لذا همگی فعالان حوزه های کسب و کار در وضعیت استراتژیکی قرار داشته و نیازمند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک هستند.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک :

– خلق چشم‌انداز مشترک

– بخش‌بندی بازار و موقعیت‌یابی

– برنامه‌ریزی استراتژیک

– تدوین کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی

– جاری‌سازی استراتژی

– ارزیابی اثربخشی و کارایی استراتژی