افزایش میزان سود و احیای سازمان

افزایش میزان سود و احیای سازمان

احیای سازمان در یک کلام به معنای تغییر وضعیت سازمان از حالت رکود یا افت به حالت رونق و رشد می باشد. این امر یکی از بزرگترین و شاید اصلی ترین چالش مدیران در فضای کسب و کار کنونی است.

احیا و توسعه کسب و کار و رشد یک سازمان عموما از دو طریق توسعه و افزایش درآمد و افزایش سود تحقق می یابد. و این دو می بایست توام با هم صورت گیرد.

رشد فروش در مواقع بسیاری به معنای رشد سود یا افزایش سود آوری نیست درحالی که این سودآوری است که در نهایت به ایجاد ثروت منجر میشود. لذا در برنامه ریزی ها می بایست این نکته در نظر گرفته شود.

راهبردهای بهبود سود

هنگامی که محرک های اصلی سود آوری خود را اندازه گیری کرده و شناختید شما می بایست راهبردهای را جهت رشد آنها ایجاد کنید. بدون اینکه به هزینه ها اضافه کنید. هرچه سودآور ساختن کسب و کارتان به معنای گشتن بدنبال راهکارهایی برای افزایش درآمد فروش به همان اندازه کاهش هزینه ها ست.

شما هم چنین می بایست راهبردهایی را که برای بهبود سود آوری تان انتخاب کرده اید را اولویت کنید و سپس بر مهمترین آنها تمرکز کنید.

راهبردهای افزایش درآمد فروش

 • افزایش بهره وری کارکنان تان
 • توسعه خط تولید محصول جدید
 • یافتن مشتریان جدید
 • بافتن بازارهای جدید
 • خدمات مشتریان
 • افزایش نرخ فروش محصول ها
 • تخفیف فروش
 • عرضه و نمایش محصول ها در سطح خرده فروشی

راهبردهای کاهش بهای تمام شده

 • کاهش موجودی
 • کاهش هزینه های مستقیم
 • کاهش هزینه های غیر مستقیم
 • کاهش هزینه های سربار
 • ترازیابی وضعیت مالی خودتان

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه افزایش میزان سود و احیای سازمان :

– شناخت و تحلیل وضعیت کنونی

– تعیین استراتژی رشد، توسعه متناسب با وضعیت سازمان

– تعیین استراتژی های فروش و بازاریابی

– تعیین راهبردهای مالی و کنترل هزینه ها