توسعه نام تجاری در شبکه های اجتماعی

توسعه نام تجاری در شبکه های اجتماعی

عمده تمرکز ما در ایجاد و توسعه یک برند یا نام تجاری تحت تاثیر قراردادن مخاطبان آن برند است. به معنای دیگر مهمترین بخش کار در ساخت برند توانایی شناخته شدن آن برند در بین مخاطبان خود است. پس با توجه به قدرت و توسعه شبکه های اجتماعی امروزه به صورت یکی از قدرتمند ترین راه های توسعه و ایجاد نام و نشان تجاری شناخته میشوند. فارق از اینکه ما بدنبال چه هدفی از برند سازی باشیم شبکه های اجتماعی می توانند نقش شتابنده های قدرتمندی را در فرآیند برند سازی ایفا کنند.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه توسعه نام تجاری در شبکه های اجتماعی

– تعیین جایگاه مطلوب برند

– مشخص کردن برداشت مخاطبان از برند شما

– تعیین محتویی که بتواند برند شما را به جایگاه مطلوب برساند

– تعیین شبکه اجتماعی مطلوب

– دستیابی به تاثیرگذاران اجتماعی

– تحلیل برداشت های ایجاد شده پس از مراحل قبلی