تدوین طرح بازاریابی رسانه های اجتماعی

تدوین طرح بازاریابی رسانه های اجتماعی

در کنار هم قرار دادن دو دریای ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی در کنار یکدیگر سبب می شود اقیانوس بزرگی به نام بازاریابی شبکه های اجتماعی متولد شود. برای اینکه نسبت به این اقیانوس تازه متولد شده شناخت بیشتری داشته باشید بهتر است در ابتدا با دو مفهوم بازاریابی و شبکه های اجتماعی برخورد علمی تری داشته باشیم.

بازاریابی شبکه های اجتماعی : در تعریف بازاریابی آمده ، بازاریابی گفتگویی درباره مشتریان و بازار است. این گفتگو سبب خواهد شد شرکت در مسیر فروش قرار بگیرد. پس بازاریابی تنها ارائه نیست، بلکه یک جهت دهی به شرکت است.

شبکه های اجتماعی : شبکه های اجتماعی در واقع یک ساختار زدایی از مفهوم فیزیکی ارتباط هستند. در شبکه های اجتماعی ادمها محدود به مکان و زمان دیگر نیستند و می توانند ارتباط های خود را بسازند. در تعریف های بالا چهار واژه بسیار مهم است. ارتباط، مشتریان بازار و جهت دهی در واقع بازاریابی شبکه های اجتماعی بر این چهار رکن استوار است. بازاریابی شبکه های اجتماعی سبب می شود شرکت شما در راستای جهت دهی هایی که دارد، ارتباط های بیشتری با بازار و مشتریان داشته باشد. یک برنامه بازاریابی شبکه های اجتماعی حاوی همان رویکرد های اقتصادی شرکت شماست. اما با این تفاوت که حوزه بازاریابی این بار به جای فضای واقعی یک فضای مجازی به نام شبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی که در واقع رسانه رسمی کسب و کار شما هستند. در بازاریابی شبکه های اجتماعی فعالیت های مشخصی ارائه می گردد.

تدوین طرح بازاریابی و استراتژی منحصر به فرد  : در این برنامه جامعه هدف و مخاطبین بازاریابی شما، تعداد و نحوه ارائه مطالب، نحوه به روزرسانی مجموعه های اجتماعی، و همچنین از همه مهمتر اهداف این بازاریابی مشخص و نحوه وصول به آنها را برای شما تشریح می کنیم. در این بخش همه فعالیت ها و اهداف روشن و واضح هستند و در اختیار شما قرار می گیرند. برای به ثمر نشستن هر برنامه ای می بایست، آیین نامه ای تدوین گردد، این آیین نامه باید به نحوی باشد که تمامی فعالیت های موجود در این بازاریابی شبکه های اجتماعی را پوشش دهد. آیین نامه ای برای برنامه ای که ارائه شده نیز تنظیم می گردد. در این آیین نامه سعی بر این است تا کلیه موارد و نحوه سنجش و ارزیابی برنامه مشخص شود و برنامه گزارش دهی کاملا مشخص و مدون باشد. چرا که در غیر اینصورت اجرای برنامه بازاریابی شبکه های اجتماعی امری بی فایده است. در اجرای برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی گزارش دهی و همراهی شما از اصول ابتدایی و اولیه شرکت ما خواهد بود.

ارزیابی دوره ای و باز طراحی طرح بازاریابی در شبکه های اجتماعی :  بازاریابی شبکه های اجتماعی مانند هر برنامه دیگر بازاریابی نیاز به دوباره نویسی دارد، در این مرحله با توجه به فعالیت های صورت گرفته و باز خورد هایی که در مورد محصول و یا شرکت شما در فضای مجازی به دست آمده سعی خواهد شد برنامه بار دیگر باز نویسی شود. در هر مرحله از باز نویسی نیاز های جدید شما را نیز لحاظ می کنیم و سعی خواهیم کرد در یک محیط تعاملی و به صورت آگاهانه شما نیز در جریان امور قرار بگیرید. برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی ، مولفه های خاص خود را دارد که به جز ورود افراد خبره و کارکشته در زمینه رسانه با موفقیت همراه نمی شود. توانا رسانه نوین علاوه بر اینکه افراد نوآور در این زمینه را در اختیار شما قرار می دهد شما را در تمامی مراحل در جریان پیشرفت بازاریابی شبکه های اجتماعیتان قرار می دهد.

در طراحی این طرح بازاریابی همیشه باید توجه داشته باشیم که بازاریابی در شبکه های اجتماعی با جذب مخاطب برای این شبکه ها متفاوت است. جذب مخاطب بخشی از این فرآیند است اما کافی نیست. یک برنامه ی بازاریابی هنگامی موفق خواهد بود که بتواند از مخاطبان جذب شده در جهت اهداف سیستم استفاده کنید .مثلا آنها را تبدیل به مشتری کند ، یا توسط دنبال کنندگان موجب انتشار بیش از پیش نام برند خود شود و شاید از دنبال کنندگان برای گرفتن بازخورد خدمات و محصولات استفاده شود. بازاریابی شبکه های اجتماعی یک از بهترین ابزارهای بازاریابی و برندینگ مستقیم و بی واسطه است.گروه مشاوران راشنو با استفاده از تجربه ، دانش و آنالیز کسب و کار شما ، تلاش خواهد کرد تا بهترین استراتژی و نقشه فعالیت ممکن را برای حضور شما در شبکه های اجتماعی و رسانه های مرتبط با آن ها  انتخاب کند . پس این مرحله و باتوجه به امکانات موجود در مجموعه شما طرح اجرایی و روند پیاده سازی آن ایجاد خواهد شد .