مدیریت تبلیغات ، افکار سنجی و مخاطب شناسی

تبلیغات ، افکار سنجی و مخاطب شناسی

در اکثر موارد هر زمان موضوع تبلیغات مطرح می شود شرکت‌های تبلیغاتی به سراغ رسانه می روند. سریع لیست گسترده ای از رسانه ها را جلوی شما ردیف می کنند از روزنامه ها و جراید چاپی گرفته تا تلویزیون و رادیو از انواع بیلیبوردها و استرابوردها گرفته تا فهرست بزرگی از شبکه های اجتماعی مجازی و سایت‌ها. اما واقعا تبلیغات چیست؟ و جایگاه آن در فعالیت های بازاریابی شرکت شما کجاست؟

هر شرکت و سازمانی اعم از تولیدی یا تجاری یا حتی عام المنفعه، جهت معرفی و جذب مخاطبان خود چه به قصد کسب درآمد یا جذب منابع خیریه، نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت می باشد به این مجموعه فعالیت‌ها، فعالیت های ترویجی یا تشویقی (می گویند که یکی از چهار P معروف بازاریابی است.)

تبلیغات بخشی از این فعالیت‌های پیشبردی هستند که هدف اصلی آن جذب مخاطبان هدف می باشد. محور فعالیت های تبلیغاتی بر اساس رساندن پیام شرکت به مخاطب هدف می باشد شکل زیر این وضعیت را بهتر نشان میدهد.

درواقع با توجه به گیرنده پیام یا مخاطب هدف است که شما  ساختار پیام و رسانه مناسب را انتخاب می‌کنید. ما شاهد این مطلب هستیم که عموما در هنگام طراحی برنامه های تبلیغاتی بدون در نظر گرفتن مخاطب هدف و صرفا بر اساس میزان محبوبیت، رسانه ای انتخاب می شود و حتی ساختار پیام ارسالی نیز بر اساس نظرات افراد مختلف در سازمان تعیین می شود تا تحقیق از مخاطبان هدف .

به همین منظور و با توجه به موردهای مطرح شده گروه مشاوران راشنو مدیریت تبلیغات را در کنار افکار سنجی و مخاطب شناسی قرارداده و با بهره گیری از تیم کاملاً حرفه ای در این زمینه حداکثر کارایی و اثربخشی برنامه های تبلیغاتی شما را تضمین می نماید.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در مدیریت تبلیغات ، افکار سنجی و مخاطب شناسی :

– پایش سازمان و شرکت شما جهت تعیین نیازمندی های تبلیغاتی

– تحقیق و بررسی بازارهای هدف و رقیبان جهت تعیین مخاطبان هدف

– تعیین برنامه های تبلیغاتی متناسب با مخاطبان هدف و بودجه تبلیغاتی در نظر گرفته شده

– ارائه برنامه های اجرایی و عملیاتی تبلیغاتی

– ارزیابی و کنترل های دوره ای از روند اجرای برنامه های تبلیغاتی

– ارائه کمپین های تبلیغاتی مناسب

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه مدیریت تبلیغات ، افکار سنجی و مخاطب شناسی :

ایجاد موج های تبلیغاتی و جنگ روانی

بررسی افکار عمومی و مخاطب شناسی

مشاوره و مدیریت تبلیغات

مشاوره و مدیریت کمپین های تبلیغاتی